Ceník

Každá společnost, bez ohledu na typ podnikání, se musí rozhodnout buď pro vysokou kvalitu, nebo nízké ceny. Od začátku naší činnosti je naším cílem nabídnout Vám co nejvyšší úroveň služeb. To je jedna z našich hlavních zásad a zároveň klíčová myšlenka naší stránky. Jsme hrdí na to, že spolupracujeme s vynikajícími odborníky, kteří jsou oddáni své práci. Spokojenost našich zákazníků je pro nás prioritou. Naše ceny zohledňují vysokou úroveň, odbornost a zkušenosti.

Dejte si pozor na neseriózní firmy a soukromé osoby, kterých je trh doslova přesycen. Měli jsme mnoho případů, kdy naši zákazníci nejprve využili služeb pochybných webových stránek s nejasnou nebo žádnou vlastnickou strukturou. Následně přišli o uhrazené peníze a k objednávce se vůbec nedostali.

Každé zadání posuzujeme individuálně v závislosti na náročnosti termínu, množství cizojazyčných zdrojů, překladů a celkové dostupnosti literatury.

Cenovou nabídku připravujeme na základě:
 1. Celkové náročnosti.
 2. Termínu.
 3. Rozsahu.
 4. Dostupnosti zdrojů.
 5. Jazyku.
 6. Míry přínosu autora.

Ghostwriting pro středoškoláky:

Ghostwriting pro maturitní práci od 600 Kč/strana

Ghostwriting pro vysokoškoláky:

Ghostwriting pro čtenářské deníky, úvahy, eseje od 750 Kč/strana
Ghostwriting pro referáty od 750 Kč/strana
Ghostwriting pro seminární práce od 750 Kč/strana
Ghostwriting pro bakalářské práce od 750 Kč/strana
Ghostwriting pro ročníkové projekty od 750 Kč/strana
Ghostwriting pro diplomové práce od 780 Kč/strana
Ghostwriting pro rigorózní práce od 780 Kč/strana
Ghostwriting pro disertační práce od 900 Kč/strana
Ghostwriting pro modul MBA od 750 Kč/strana
Ghostwriting pro MBA Závěrečná práce od 840 Kč/strana
Ghostwriting pro semestrální práce od 750 Kč/strana
Ghostwriting pro I. atestační práci od 750 Kč/strana
Ghostwriting pro II. atestační práci od 750 Kč/strana
Ghostwriting pro atestační portfolio od 750 Kč/strana

Ostatní odborné texty:

Prezentace od 660 Kč/strana
Recenze od 750 Kč/strana
Pr články od 750 Kč/strana
Specifické články (články, slogany, projevy) individuálně

Korektury textů (gramatické, stylistické):

Korektury v českém, slovenském jazyce od 300 Kč/strana
Korektury v anglickém jazyce od 750 Kč/strana
Korektury v německém jazyce od 750 Kč/strana

Překlady:

Překlad z anglického do českého jazyka od 750 Kč/strana
Překlad z německého do českého jazyka od 750 Kč/strana
Překlad z českého do anglického jazyka od 750 Kč/strana
Překlad z českého do německého jazyka od 750 Kč/strana

Ostatní služby:

Přepisy rukopisů do elektronické podoby od 150 Kč/strana
Vypracování odvolání proti nepřijetí na SŠ, VOŠ nebo VŠ od 1 000 Kč
Zpracování dotazníků od 500 Kč
Formátování dokumentů od 250 Kč
Úkoly v programovacích jazycích (C + +, Java, Smalltalk apod.) individuálně

Příplatky za expresní zpracování:

Zpracování do 72 hodin od + 20%
Zpracování do 48 hodin od + 40%
Zpracování do 24 hodin od + 70%

Standardně odevzdáváme podklady ve formátu normostrany:

 • písmo: Times New Roman, velikost 12
 • řádkování: 1,5
 • počet řádků: 30
 • počet slov na straně: cca 250
 • počet znaků na straně (včetně mezer): cca 1800
 • Změna formátu je samozřejmě možná, je však třeba ji specifikovat v objednávce.