Abecední seznam významových pojmů

31.10.2019 Součástí každé delší publikace, stejně jako bakalářské nebo diplomové práce, bývá rejstřík neboli seznam významových pojmů. V mnoha případech pomáhá oponentovi či jinému případnému čtenáři vaší závěrečné práce zorientovat se v textu a lehce najít vše podstatné. V konečném důsledku může mít správně vypracovaný rejstřík pozitivní dopad na výsledné hodnocení.

Každý rejstřík musí začít samozřejmě nadpisem, který přibližuje použité pojmy. Ten může být obecný s uvedením všech důležitých hesel, jež se nacházejí v práci. Poté následuje abecední seznam pojmů, který je doplněn o stránky, kde se o zmíněných pojmech píše.

Pro větší přehlednost rejstříku, je dobré jej rozdělit na příslušné oddíly dle počátečního písmena tak, aby byly seřazeny podle abecedního pořadí. Hlavní položka bývá obecnější a je buď samostatná, či má jednu nebo několik podřízených hesel. Nikdy ovšem v podřízeném pojmu neopakujte slova užitá v pojmu nadřízeném. Uváděná čísla stránek se od hesel oddělují nejčastěji mezerou, je-li stránek více, použije se mezi nimi čárka. Stejným způsobem je možno uvádět rozmezí stran. Ve většině případů se v pracích uvádí pouze jeden rejstřík. Toto však nemusí být pravidlem.

Chcete-li svůj rejstřík blíže specifikovat, můžete vytvořit rejstříků více. Výborným příkladem takové specifikace je rejstřík jmenný a věcný. V tom jmenném se soustředíte na jména lidí např. důležitých autorů užité literatury či jiných dalších osob, které ve vaší závěrečné práci vystupují. Uvádí se samozřejmě křestní jméno i příjmení. Na konkrétní pojmy se zaměřuje rejstřík věcný. Ještě před tím než se pustíte do tvorby rejstříku, rozmyslete se, jaká slova v něm nesmí chybět. Měly by to být důležité pojmy nebo klíčová slova, která jsou v práci uvedena.

Častou chybou bývá nelogická struktura rejstříku. Neměl by se vytvářet za pochodu. Výběr správných pojmů určitě usnadní například osnova vaší závěrečné práce. Každé heslo musí být v abecedním seznamu správně pojmenované, což je klíčové především pro čtenáře, kteří v něm budou hledat. Značně jim ulehčíte pátrání. Nezapomeňte také zkontrolovat pravopisnou správnost hesel. Pravopisná chyba může být už v samotném textu vaší práce a nenastavíte-li svá hesla pravopisně správně již zpočátku, budete mít zaručeně velké problémy. Stejně jako budete určitě kontrolovat celou svou práci, zkontrolujte, zda čísla stran odpovídají realitě. Na toto se velice často zapomíná.

Jakmile budete mít hotovo, dejte svůj abecední seznam pojmů přečíst někomu ze svých kolegů či spolužáků a požádejte je o zpětnou vazbu. Pokud najdou nějakou chybu, seznam upravte. Však to znáte, více hlav… /RB/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >