Ztraceni v myšlenkách. Jak se dostat ven?

22.09.2019 Turista nebo řidič, aby se neztratili v prostoru, používají mapy. Buď elektronické, nebo klasické papírové. Architekt, aby se neztratil ve změti čar zpracovávaného projektu, používá nákresy. Studenti, aby se neztratili ve svých myšlenkách při psaní své závěrečné vysokoškolské práce, by mapy měli používat taktéž. Myšlenkové mapy.

Bohužel jsme všichni od útlého dětství, a to hlavně s velkým přičiněním našeho školského systému, nuceni přemýšlet především lineárně, ne kreativně. Jsme odrazováni od nápaditosti a snění. Naše kapacita mozku je neustále omezována příkazy neběhej, nekřič, nedělej to, nebo si ublížíš. Dospěláci dětem vnucují hranice, které je mají chránit, ale v podstatě jde hlavně o to, aby oni sami žili v relativním pohodlí. Škola je na tom obdobně. Děti jsou hodnoceny známkami, strojově, dle toho, zda dokázali splnit nějaký daný úkol, a to krok za krokem tak, jak si to představuje učitel.

Přirozená tvořivost je omezena dvěma slovy „můžeš-nesmíš“. Školský systém bohužel nezměníme, ale můžeme zapracovat na svém inovativním a kreativním myšlení, díky němuž můžeme být lepšími posluchači vysokých škol. Zlepšíme tak své racionální myšlení, svou představivost a schopnost lépe se vyrovnávat s různými problémy. Stanou se tak z nás výborní plánovači. A to vše s velkou pomocí myšlenkových map.

Toto grafické schéma myšlenek má schopnost uspořádat chaos v hlavě do velmi přehledné hierarchické struktury s jasně vyznačenými vztahy mezi jednotlivými prvky. Velkou výhodou myšlenkových map je to, že dokáže zapojit pravou i levou hemisféru mozku. V jednu chvíli tak můžete využívat jak kreativní, tak i analytické myšlení. Častokrát tak přijdete na věci, o kterých ani nevíte, že jimi disponujete. Vyčistíte si mysl od mentálního zmatku a ve své práci můžete pokračovat s čistou hlavou.

Myšlenkové mapy, aby měly svůj smysl, musí být především stručné. Nepoužívají se zde celé věty, ale pouze klíčová slova, krátká slovní spojení nebo jen stručná hesla. Výhodou myšlenkové mapy je také to, že při jejím kreslení se zároveň učíte a samotné kreslení vás vlastně jistým způsobem odreagovává. Pokud si vytvořenou mapu umístíte na nějaké viditelné místo, kolem kterého několikrát za den projdete, automaticky si zapamatujete vše, co máte v mapě zakresleno.

Mapy si můžete vyrábět na papíru, nebo můžete využít jeden z mnoha počítačových programů (placených i zdarma), které se tímto zabývají. Preferujte ovšem raději ty ručně malované, lépe si tak vše zapamatujete. Výhodou počítačového zpracování je například vkládání obrázků z internetu (to platí hlavně pro jedince, kteří neoplývají výtvarným nadáním). /RB/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >