Environmentální studia = výchova k udržitelnému rozvoji

21.02.2021 Současné moderní trendy spojené s kvalitou života a sociální koexistencí, jsou mimo jiné progresivně zaměřeny na rozvoj environmetálního myšlení a výchovy k udržitelnému rozvoji. V oblasti ochrany životního prostředí jsme se již dostali do fáze, kdy drtivá většina naší populace třídí odpady, podílí se na ochraně přírody či se chová šetrně ke svému okolí. Pokud hledáte studium, které uspokojí vaše ekologické potřeby, pak je vhodným řešením studovat environmentalistiku. Obory, spojené s environmentální výchovou, nabízí snad každá vysoká škola či univerzita zaměřená na přírodní či humanitní vědy. Při výchově k udržitelnému rozvoji nejde jen o sociální dogmata, jako je například potřeba předat životní prostředí svým potomkům ve stavu, který bude ekologicky důstojný. Environmentální studium má také širší kontext.

Aspekty, o kterých jsem se již výše zmínili, jsou v moderní společnosti samozřejmostí. Při studiu však jde mimo jiné také o to, vnímat udržitelný rozvoj nejen z environmentálního hlediska. K dalším aspektům a kompetencím, které by si měl student osvojit, jsou například život ve zdravém stylu, předcházení nemocem a chorobám, nebo také sociální koherence. Dospělý jedinec by měl být příkladem pro mladší generace a environmentální studium dělá jedince kompetentní osobou pro to, aby byl pozitivním a respektovaným vzorem pro ostatní.

Přírodovědné studijní obory jsou „hudbou“ blízké budoucnosti. Každý z nás chce žít v souladu s přírodou, v čistém a bezpečném prostředí a také v prostředí, kde se všichni chovají zodpovědně. Výchova k udržitelnému rozvoji je přirozeným společenským vývojem, který vede ke zvýšení kvality života nás všech a je správným přístupem k budoucím generacím. /MN/Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >