Časová osa diplomové práce

19.11.2019 Při psaní jakékoliv závěrečné vysokoškolské práce je velmi důležité vypracovat časový harmonogram, který by měl být přizpůsoben konkrétnímu obsahu dané práce. Méně časově náročná je převážně teoretická část obsahující např. analýzy sekundárních dat, čili takové, které již někdo nashromáždil a publikoval. Daleko náročnější na čas je vlastní výzkum nebo shromažďování primárních dat. Důvody k vypracování přesného harmonogramu činností spojených s tvorbou závěrečné práce jsou tedy jasné.

Již na začátku zimního semestru je nutno si projít zadání diplomových prací a z nabízených vybrat tu, která vypadá zajímavě. Máte-li dostatek času, můžete si projít i ty z minulého roku. Poté si vytipujte několik pro vás vhodných a zajímavých. Pokud vám žádné zadání nevyhovuje, vytvořte si stručný seznam svých „soukromých zadání“ vycházejících z toho co chcete dělat, proč to chcete dělat a jak to chcete dělat. Důležité je, aby vás pochopil i vedoucí práce a posoudil, zda bude vaše dílo obhajitelné. Máte-li své zadání, rozjeďte diplomkovou šablonu. Sepište si všechny myšlenky a postřehy z konzultací, a to jak k zadání, tak i k možnému řešení. Toto by mohla být vaše první kapitola, jakési neformální zadání a řešení dané problematiky. Nyní nastává čas na rešerši. Sedněte ke Googlu a hledejte obdobná řešení k těm vašim a analyzujte je. Můžete si dělat i stručné výpisky do budoucí diplomové práce. Sežeňte si doporučenou literaturu a samozřejmě ji začněte číst. Se svým vedoucím práce konzultujte výsledky rešerše, aby bylo jasno, jak chcete svou problematiku řešit.

Ihned poté proveďte první dekompozici řešení na bloky s cílem se co nejrychleji dostat alespoň k nějakému řešení problému. Součástí tohoto řešení mohou být i nějaké kolekce metrik či dat, které vám pomohou objektivně měřit správnost vašeho řešení. Vše co děláte, si také pečlivě dokumentujte. Zhruba v půlce prosince byste měli mít hotové minimalistické řešení své závěrečné práce. Nyní nastává čas na vylepšování řešení, odstraňování chyb, případně předělání některých špatně navržených věcí. Nesmíte také zapomenout zajít alespoň jednou za 14 dní na konzultaci k vedoucímu práce. Po vánočních svátcích začíná pomalu ale jistě zkouškové období, kdy si musíte mezi učením se najít trošku času na vylaďování svého textu závěrečné práce. Vylepšujte své řešení a začněte vytvářet finální podobu.

A zde přichází vaše rozhodnutí, zda chcete se svou závěrečnou vysokoškolskou prací udělat díru do světa, nebo ne. Finalizujte testy a experimenty tak, aby výsledky měli logiku. V této fázi tvorby práce kontrolujte se svým vedoucím strukturu kapitol a podkapitol, máte-li dostatek času, zkuste implementovat své nápady nad rámec zadání. Pak určitě překvapíte a to nejenom vedoucího práce. Pomalu již dopisujte úvod a závěr, zpracovávejte připomínky vedoucího. Pak se alespoň týden na všechno vykašlete a dejte si „oraz“. Poté opravte případné chyby a dolaďte svou on-line verzi. No a stačí tisk a odevzdávka. A práce je hotova. /RB/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >