Propojenost studia s praxí – záruka úspěchu v profesním životě

02.03.2021 Jistě je neoddiskutovatelnou pravdou, že získání praktických zkušeností je pro náš budoucí profesní život nemalou devízou. Zkušenost je dána tím, že konkrétní činnosti nejen opakujeme, ale osvojujeme s nové dovednosti, také však znalosti. Může být dobrý učitel, který dovede své žáky zaujmout a předat jim velké penzum informací. Ten samý učitel však by bez vzdělání například nebyl chopen pochopit psychické pochody odehrávající se u žáka, který má evidentně nějaký problém (výchovný, vzdělávací, osobní aj.), a tedy nedokázal by takovému žákovi pomoci.

Ideální modelem je tedy velmi dobrý praktik, který má ještě k tomu dostatečné množství kvalitních informací získaných vysokoškolským studiem. V současném světě nelze vzdělání od praxe oddělit, jsou to dvě spojité nádoby. Vysokoškolské studium dělá ze studenta nejen oborového odborníka, ale rozšiřuje mu všeobecné znalosti napříč společností, které nemusí přímo souviset s jeho oborem (zmiňme například rozvoj sociálních kompetencí či kompetencí manažerských). Současná doba vyžaduje také dokonalé ovládání moderních technologií, což se velice špatně osvojuje bez teoretických znalostí získaných studiem.

Nezřídka se mnozí z nás setkali ze situací, kdy bylo na pracovní pozici požadována praxe, bez níž prostě zaměstnavatel uchazeče či uchazečku nepřijal. Kde ji ale získat, když jsme právě dokončili školu? Naštěstí se situace v posledních letech mění k lepšímu, a celá řada zaměstnavatelů přihlíží k tomu, jaké uchazeč dosáhl vzdělání. A je to logické. Přeci vzdělaný člověk by měl být zárukou určité kvality a praktické zkušenosti uchazeč získá časem. Buďme tedy dobrými praktiky, ale na základě našich teoretických znalostí. Jedno z druhým je bezesporu záruka kvality. /MN/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >