Jak nejlépe využít portál Theses.cz

10.02.2020 Tento systém sloužící pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými vysokoškolskými pracemi, který je vyvíjen a provozován Fakultou informatiky Masarykovy univerzity není mezi studenty zcela jistě neznámým pojmem. Ne každý ovšem ví, že se nejedná pouze o jakéhosi špiona, ale je to i velmi přehledné úložiště mnoha bakalářských i diplomových prací, které mohou studenti využívat při výběru svého tématu závěrečné práce či při hledání inspirace.

Ve většině případů jsou široké veřejnosti přístupné nejenom záznamy jednotlivých prací, ale i jejich plné texty, mezi kterými mohou studenti vyhledávat a získávat potřebné informace ulehčující zpracování vlastní závěrečné práce. Hledá-li student výběr správného tématu, systém mu může pomoci například v tom, že se může vyhnout zpracovávání opakujícího se tématu. Má-li představu, čeho se jeho práce bude týkat, zadá na portálu příslušná klíčová slova, podle kterých lze nalézt podobné závěrečné práce. Tak lze i získat konkrétní představu, jak by měla taková práce vypadat. Pokud máte svou práci již hotovou, můžete si také zkontrolovat, zda skutečně obsahuje vše co obsahovat má. Může se i stát, co se týče literárních zdrojů, že budete takzvaně v koncích. Zavítáte-li na portál Theses.cz a vyhledáte podobná témata tomu vašemu, můžete zjistit, z jakých zdrojů jejich autoři čerpali. Určitě se vám podaří nalézt i jiné relevantní zdroje než jsou ty vaše. Během psaní závěrečné práce se nejednou stává, že autorovi dojde inspirace. Tu lze nalézt v již zpracovaných pracích. Vyvarujte se však kopírování. Tento systém si s plagiátorstvím velice jednoduše poradí. Pokud si svou prací z hlediska plagiátorství nejste jisti, závěrečná kontrola se určitě bude hodit. K tomuto účelu slouží přidružený portál Odevzdej.cz, kde svou práci nahrajete a systém poté sám vyhodnotí případnou shodu a výsledek vám pošle e-mailem. Systém zpracovává dokumenty všech běžných formátů (PDF, DOC, PPT, XLS, TeX, ODF, TXT a další). Umožňuje také archivaci, zálohování a samozřejmostí je i kontrola antivirovým programem. Mimo jiné nabízí i automatický převod do PDF a TXT nebo různé komunikační nástroje jako jsou diskusní fóra či informace o vzájemných konzultacích na různá témata.

Závěrečná vysokoškolská práce je dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů veřejnou listinou, kterou lze prostřednictvím tohoto systému velmi jednoduše nalézt. Je zde možno bezpečně ověřit pravdivost všech údajů, které jsou v diplomu uvedeny. Hodlá-li někdo v budoucnu tento systém jakkoliv „přečůrat“, ani na to nemyslete. Padělání či pozměňování veřejné listiny je v České republice trestným činem a hrozí odnětí svobody. /RB/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >