Citace versus parafráze

26.02.2020 Jaký poměr mezi citacemi a parafrázemi by byl nejvhodnější? Na tuto otázku neexistuje jasná odpověď. Parafrázi čili nepřímou citaci používáme tehdy, chceme-li volně „přeložit“ určitou delší myšlenku. Parafrázujeme ji do své práce v kontextu daného výzkumu, naší myšlence, názoru, nebo abychom ji porovnávali. V některých případech parafrázováním zkracujeme původní text, zestručňujeme jej, zjednodušujeme nebo čtenáři přibližujeme. Parafrázovat můžeme i z důvodu vynětí nějaké důležité ideje (ne konkrétní myšlenky). Parafrází lze také potvrdit nebo zdůraznit vlastní myšlenku. Svou dobře použitou parafrázi se nikdy nebojte označit. Velkou chybou by bylo, vydávat myšlenky autora nějaké publikace za své vlastní. Užití nepřímé citace je výbornou pomůckou v prvních kapitolách závěrečné práce, kde citace nejsou zcela potřebné. V této části práce právě parafráze přispějí k odbornosti daného textu, aniž by ho nepřetěžovaly citáty. Ovšem i zde je nutno dávat velmi dobrý pozor na chyby, které se mohou v textu objevit. Mnoho studentů se mylně domnívá, že parafráze je pouze přepsání původního textu a to s použitím synonym, ovšem tak tomu není. Změníte-li ve svých textech pouze pár slov, aniž byste pochopili a objasnili text, můžete velice snadno z vaší práce vyrobit plagiát. Před tím, než budete text parafrázovat, několikrát si jej přečtěte a svými slovy opište (klidně i se zavřenou knihou). Dávejte si pozor na nepřímé citace z diplomových, bakalářských či jiných odborných prací, které najdete na internetu. Nevhodně použitou parafrázi vám kontrola samozřejmě odhalí. Vždy je dobré se podívat do seznamu literatury dané práce a dohledat původní zdroj, který následně u své parafráze použijete.

Je dobré mít na paměti, že oponent závěrečné vysokoškolské práce mívá „téměř“ vše načteno co bylo o řešené problematice zveřejněno a vůbec pro něj není problém identifikovat přístup některého ze svých kolegů, jež se student snaží vydávat za svůj vlastní. To pak mívá pro studenta velmi neblahé důsledky. Zbytečnosti, omáčky či nevhodně použité parafráze, které jsou do závěrečné práce implementovány pouze proto, aby navýšili množství znaků, budou oponentům bít do očí a rozhodně je neocení.


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >