Jak být flexibilní při názorových střetech

10.11.2019 Studenti, a nejenom vysokých škol, si velmi často myslí, že změnit svůj názor bývá spíše znakem intelektuální slabosti, než síly. Tento postoj pravděpodobně odvozují z pozorování svých dospělých vzorů. Ti totiž často v interakci s nimi neochvějně ulpívají na svém názoru, či naopak kapitulují pod silným nátlakem „dětského žadonění“. Obě zkušenosti mladým lidem potvrzují, že silní jedinci trvající na svém vítězí a ti slabší prohrávají. Ani jedno z těchto dvou řešení mladé lidi nenaučí produkovat kvalitní myšlení nebo mu být otevřený. Velmi důležité je, aby se studenti naučili velice pečlivě rozhodovat, čili posuzovat předkládané důkazy, brát v úvahu i jiné alternativní názory, nacházet mnoho různých možností a vyhýbat se unáhleným závěrům. Neméně důležité ovšem také je, aby se student naučil vzdát se svého názoru (pod váhou argumentů protistrany) a změnit jej. Ale to se snadno řekne a těžko udělá. Schopnost změnit svůj názor, objeví-li se nová fakta, předloží-li někdo lepší linii uvažování, nebo když si člověk prostě uvědomí, že udělal chybu, vyžaduje zvláštní kombinaci sebedůvěry a především pokory. Pokud se studenti naučí rozvinout tento druh otevřenosti, budou nejenom lépe zvládat různé změny, ale také se z nich i těšit. Tato schopnost snášet nejednoznačnosti a nejistotu, povede s jistotou k úspěšnější a efektivnější tvorbě závěrečné vysokoškolské práce. Připravenost měnit své postoje v reakci na nové informace či události se v dnešním nepředvídatelném světě jeví čím dál důležitější. Flexibilita bývá rovněž základním kamenem tvořivého myšlení. Student disponující touto důležitou schopností je schopen dívat se na věci z různých úhlů pohledu, přemýšlí, jak přizpůsobit a vylepšit své myšlenky. Je totiž schopný porozumět tomu, že mít otevřenou mysl je lepší, než se chytit jedné dobré myšlenky a držet se jí, ať se děje, co se děje. V neposlední řadě je důležité uvést, že schopnost flexibilního myšlení bývá základem tolerance, čili hodnoty, kterou všichni pravděpodobně klademe velmi vysoko na žebříčku lidských charakteristik. Flexibilita nás učí dívat se racionálně na protikladné myšlenky. Proto buďte milí studenti připraveni rozumně zdůvodnit své názory a rozhodnutí a očekávat totéž od svého „protivníka“. Změnit na základě vyslechnutých důkazů svůj názor je totiž znakem toho, že jste velice kvalitní myslitelé. Tímto dokazujete svou schopnost samostatně uvažovat. Navzdory výše uvedeným argumentům proč být flexibilní při názorových střetech, mnoho lidí, stojí-li před volbou změnit svůj názor, nebo dokázat, že změny není třeba, se nepochopitelně téměř vždy zuřivě pustí do dokazování. A to bývá často ošemetné…/RB/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >