Nevzali vás na vysokou školu? Zkuste odvolání!

25.02.2021 Pocit zmaru, zklamání, frustrace!!! Co jsem udělal/a špatně? Vždyť jsem se tak poctivě připravoval/a!!! Známá slova, která doprovázejí četbu dopisu z vysoké školy, ve kterém je sdělení o nepřijetí ke studiu. Splnil/a jste všechna kritéria pro přijetí ke studiu, ale byli vybráni úspěšnější uchazeči. U některých pocit smutku, u jiných slzy v očích. Nastává otázka: „co teď“? Co budu dělat? Já jsem s tím přijetím docela počítal/a.

Není však třeba věšet hlavu a utápět se ve smutku a depresích. Existuje institut „odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na vysokou školu“. Pro uchazeče o studium ještě poslední šance, jak tento akademický rok studium započít. Jenže co do odvolání napsat, abychom akademický senát přesvědčili, že je pro nás studium prioritou, a že jsme to právě my, kteří jsme nejvhodnějšími kandidáty pro studium na vysoké škole

Předně bychom měli v odvolání začít uctivým oslovením osoby či osob, které o odvolání rozhodují. Elementární slušnost e základem veškerého společenského bytí. Dále bychom se měli zmínit o tom, kolik bodů jsme při přijímacích zkouškách získali, a že případný rozdíl od hranice přijetí byl minimální. Avšak nejdůležitějším aspektem odvolání je sdělení validních a přesvědčivých argumentů, proč je náš zájem o studium na konkrétní vysoké škole pro nás tak důležitý. Formulace typu „rád bych se ve svém profesním životě věnoval tomuto vystudovanému oboru“, „mám pozitivní vztah ke studiu a potřebu osvojovat si nové znalosti a dovednosti“, a v neposlední řadě není k zahození určitá chvála fakulty, popřípadě vysoké školy. Něco ve stylu „Vaše vysoká škola má velmi dobré renomé a řada absolventů Vaší školy se v profesním i společenském životě velice významným způsobem prosadili. Pak už stačí jen obálka s poštovní známkou a přesvědčení, že jsme pro přijetí na vysokou školu udělali maximum. /MN/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >