Společnost LL COOPERATION LTD. respektuje ochranu vašich údajů

Tato internetová stránka používá technologii cookies. Bližší informace o souborech cookies najdete v sekci webstránky Cookies. Je Vaším právem neudělit souhlas s používáním souborů cookies nebo jejich používání zablokovat. V takovém případě se může stát, že bude pro Vás omezena nebo vyloučena úplná funkcionalita některých částí prohlížené webové stránky.

Nezávazná objednávka

Nevzali vás na vysokou školu? Zkuste odvolání!

25.02.2021 Pocit zmaru, zklamání, frustrace!!! Co jsem udělal/a špatně? Vždyť jsem se tak poctivě připravoval/a!!! Známá slova, která doprovázejí četbu dopisu z vysoké školy, ve kterém je sdělení o nepřijetí ke studiu. Splnil/a jste všechna kritéria pro přijetí ke studiu, ale byli vybráni úspěšnější uchazeči. U některých pocit smutku, u jiných slzy v očích. Nastává otázka: „co teď“? Co budu dělat? Já jsem s tím přijetím docela počítal/a.

Není však třeba věšet hlavu a utápět se ve smutku a depresích. Existuje institut „odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na vysokou školu“. Pro uchazeče o studium ještě poslední šance, jak tento akademický rok studium započít. Jenže co do odvolání napsat, abychom akademický senát přesvědčili, že je pro nás studium prioritou, a že jsme to právě my, kteří jsme nejvhodnějšími kandidáty pro studium na vysoké škole

Předně bychom měli v odvolání začít uctivým oslovením osoby či osob, které o odvolání rozhodují. Elementární slušnost e základem veškerého společenského bytí. Dále bychom se měli zmínit o tom, kolik bodů jsme při přijímacích zkouškách získali, a že případný rozdíl od hranice přijetí byl minimální. Avšak nejdůležitějším aspektem odvolání je sdělení validních a přesvědčivých argumentů, proč je náš zájem o studium na konkrétní vysoké škole pro nás tak důležitý. Formulace typu „rád bych se ve svém profesním životě věnoval tomuto vystudovanému oboru“, „mám pozitivní vztah ke studiu a potřebu osvojovat si nové znalosti a dovednosti“, a v neposlední řadě není k zahození určitá chvála fakulty, popřípadě vysoké školy. Něco ve stylu „Vaše vysoká škola má velmi dobré renomé a řada absolventů Vaší školy se v profesním i společenském životě velice významným způsobem prosadili. Pak už stačí jen obálka s poštovní známkou a přesvědčení, že jsme pro přijetí na vysokou školu udělali maximum. /MN/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >