Nezávazná objednávka

Vytvořte si business plán závěrečné práce

04.09.2019 Jdete na první konzultaci své závěrečné vysokoškolské práce s jasnou představou, jakým tématem se budete zabývat. Ovšem bude vedoucímu vaší práce stačit pouze vybrané téma? Co když se zeptá na nějaké podrobnosti? A věřte, že se skutečně zeptá! Proto je více než žádoucí, abyste vytvořili jakýsi záměr své práce. Jak na to?

Záměr práce je jakýsi dokument, který formuluje vaši představu vybraného tématu včetně způsobu řešení. Chystáte-li se tento dokument poprvé ukázat vašemu vedoucímu, měli byste mu vysvětlit, že se jedná o nezávazný podklad vaší další budoucí spolupráce, který budete určitě společně upravovat při hledání společného pohledu daného problému a tvořit zadání.

Záměr si určitě přineste již na první setkání s vedoucím práce, popřípadě mu ho pošlete emailem před konzultací, aby měl dostatek času se na něj v klidu podívat. Má na to přinejmenším právo jako váš určitý investor, který investuje svou energii, čas či zkušenosti s tím, že se mu vše vrátí v podobě vaší úspěšně obhájené práci.

Vedoucímu více než na formě záměru bude záležet na jeho obsahu. Může se stát, že tento dokument budete upravovat, nebo i měnit, a to několikrát. Myslete na to, že se jedná o pracovní verzi pro vedoucího práce a ne o záměr k oficiálnímu zadání, který již musí splňovat všechny formální náležitosti. Dobře vypracovaný záměr by měl být sepsán cca na dvou stranách velkosti A4. Nesnažte se ho nafukovat zbytečnými definicemi, které vedoucímu fakt nic neosvětlí. Důležitý je obsah, ne rozsah. Vysvětlete v něm, proč si myslíte, že vámi zvolené téma považujete za aktuální a důležité pro řešení dané problematiky.

Na tuto otázku odpovězte hned v počátku záměru, tak vedoucího práce motivujete k další četbě. Dále stanovte cíle či hypotézy, které budete vyvracet nebo potvrzovat. V záměru také vysvětlete, co bude výstupem práce. Toto vyjasnění vám nakonec pomůže při formulaci metodiky, kterou volíte. Budete-li umět správně popsat vaše postupy během řešení tím lépe. V neposlední řadě musí být v záměru práce zmíněny použité zdroje, odkud pochází myšlenky.

Výběr, nebo zadání tématu vysokoškolské práce je pouze rámcové a není v něm detailně určeno, co má student všechno udělat. Přijímá určitý diplomový úkol, který sám zformuluje do konkrétní podoby. Aby mohl splnit svůj úkol, po volbě tematického zaměření práce, musí přijít na řadu upřesnění v podobě záměru práce, které vychází ze třech parametrů- z důvodů, z volby předmětu a z cíle vysokoškolské práce. /RB/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >